مراحل و اصول تقلید در تلاوت قرآن کریم

محمد کاکاوند

مراحل و اصول تقلید در تلاوت قرآن کریم

مطرح شده در جلسه 22 خرداد ماه مجمع قاریان قرآن کریم


تعداد بازدید: 1,661