مسئله خش صدا در تلاوت

به طور کلی خش صدا، نشانه کارکرد زیاد و یا کارکرد غلط صوت می باشد. اگر خش صدا به صورت دائمی مشاهده شود باید به پزشک مراجعه نمود. اگر خش صدا به صورت اختیاری و تحت عنوان تکنیک های صوتی مورد استفاده قرار گیرد بلامانع است ولی نباید در اینکار افراط نمود چون اساساً این صدا، صدای غیر لحنی و غیرموسیقایی محسوب می شود.


تعداد بازدید: 384