معنی تلحین

آهنگ گذاری بر روی کلمات و جملات را تلحین می گویند.


تعداد بازدید: 329