معنی دولاب در اُغنیه های دینی

اجرای طولانی یک مقام یا قطعه موسیقایی به جهت حاکم شدن فضای طنینی و موسیقایی آن در ذهن مستمع را دولاب می گویند. این عنوان بیشتر در موشحات یا انشادات مورد استفاده قرار می گیرد. در تلاوت قرآن نیز هر چقدر تعداد تمهیدات یک مقام بیشتر باشد، فضای نغمی یا فضای طنینی آن نغمه بر ذهن مستمع حاکم خواهد شد. فایده اینکار نیز به اصطلاح، جا افتادن نغمه در ذهن مستمع شده و موجب جذابیت آن می گردد.


تعداد بازدید: 460