معنی قرائت تحقیق

قرائت تحقیق روشی است که در آن اتمام حرکات، وقف بر مواضع صحیح، کشش مد و تفکیک حروف از یکدیگر می باشد.


تعداد بازدید: 397