مقام حسینی

اجرای جنس راست در بالا و ورود به بیات و فرود در راست را با عنوان مقام حسینی می شناسند. استاد محمود علی البنا از این مقام در سوره مبارکه بقره و عبارت و لا یحیطون بعلمه … استفاده نموده اند. تفاوت مقام حسینی با بیات حسینی این است که مقام بیات حسینی از درجه پنجم مقام بیات اجرا می شود ولی مقام حسینی از درجه ششم اجرا می شود.


تعداد بازدید: 861