مقام عُزّال

اتصال جنس حجاز در پایین و جنس بیات در بالا تحت عنوان مقام مرکب عُزّال شناخته می شود.


تعداد بازدید: 88