مقام نهفت

مقام نهفت یکی از فصیله های مقام بیات بوده و متشکل از دو جنس بیات و عجم می باشد. مقام نهفت متعلق به خانواده مقام بیات است.

 


تعداد بازدید: 65