مقام کامل بیات

مقام کامل بیات متشکل از دو جنس نهاوند در بالا و بیات در پایین می باشد.


تعداد بازدید: 602