مقدار استفاده از تحریر

مقدار استفاده از تحریرها باید حداقل به اندازه ای باشد که :

1 – ملال آور و آزار دهنده نباشد

2 – باعث افزایش زیبایی شود

3 – باعث افزایش کیفیت تلاوت شود

4 – فرم و حالت ملودی را از حالت ملکوتی خارج نسازد

5 – حالت ترقیص به تلاوت ندهد


تعداد بازدید: 427