ملودی فرود تلاوت

ملودی فرود تلاوت باید دارای آرایه های تنغیمی باشد تا در ذهن شنونده ایجاد خاطره کند.


تعداد بازدید: 36