منولوج

یکی از قالب های موسیقی عربی است که توسط یک خواننده و به همراهی گروهی از نوازندگان اجرا می شود


تعداد بازدید: 423