موارد لحن خفی در لام ساکنه

موارد لحن خفی در لام ساکنه

 

جلسه ۱۷ آذر ۱۳۹۶ مجمع قاریان قرآن کریم


تعداد بازدید: 100