مُحاکات در تلحین

مُحاکات به معنی بروز بهترین کیفیت ها، آرمانها و کمالات است.


تعداد بازدید: 117