نحوه اوج گیری در سبک عبدالباسط

به طور طبیعی بعد از اجرای مقدمات مقام بیات، بسیاری از قراء وارد قسمت بیات محیر (اکتاو) شده  و از آنجا وارد مقام راست و یا بیات می شوند ولی استاد عبدالباسط از این قسمت وارد مقام الحسین صبا شده و بعد از آن وارد مقام صبا می شوند و نغمه صبا نوا را اجرا می کنند.


تعداد بازدید: 843