نغمه عجم

 

یکی از مقامات اصلی در موسیقی عربی است. عجم در زبان عربی به معنای غریب است. این مقام مربطو به سریانی های قدیم بود که آن را از بیزانس و روم دریافت کرده بودند. سپس اعراب و کردها ان را از سریانی ها آموختند.


تعداد بازدید: 484