نكات تلاوت

از نشانه هاي قدرت انعطاف، تلفظ تحريرها در طبقات بالاي صدا مي باشد.


تعداد بازدید: 371