نكات تلاوت

يكي از دلايل از استفاده از قطعات اوج در تلاوت، ايجاد جذابيت و زيبايي مي باشد.


تعداد بازدید: 418