نكات تلاوت

بخشي از دلايل ايجاد حس و حالت در تلاوت به روحيات قاري و نگرش وي به مفاهيم قرآن بستگي دارد.


تعداد بازدید: 385