نکاتی در مورد هدف آموزشی

یک هدف آموزشی باید چند ویژگی مهم ذیل را دارا باشد:

1 – شفاف باشد

2 – قابل اجرا باشد

3 – مطابق توانایی و استعداد باشد

4 – واقع بینانه باشد

5 – بلندپروازی نباشد


تعداد بازدید: 339