نکات تلاوت

هر چند فرح و حزن دو معیار مهم ولازم برای طبقه بندی مقامات و انطباق آنها با مفاهیم هستند اما نوع استاده از یک مقام گاه می تواند از میزان حزن و شادی آن مقام کاسنه یا به آن اضافه نماید.

 

استاد غلامرضا شاه میوه


تعداد بازدید: 433