نکات تلاوت

هر تلاوت را به اندازه ای گوش دهید که ردیف ها و الحان آن در ذهن شما حک شود

استاد غلامرضا شاه میوه


تعداد بازدید: 416