نکات تلاوت

به فنون و مهارت هایی که قاری در تلاوت خود از آنها بهره می جوید مانند سرعت تلاوت، طبقه صوتی شروع تلاوت، نحوه اجرای تحریرها، نوع قفله ها، نحوه انتقالات و نحوه فرود، توجه و موارد را یادداشت و یا به ذهن بسپارید.

 

استاد غلامرضا شاه میوه


تعداد بازدید: 505