نکات تلاوت

در تلاوت یک قاری تطبیق نغمی حتماً باید وجود داشته باشد و قاری در اتیان مقامات و مشتقات آنها باید به مفاهیم و تعبیرات قرآنی عنایت داشته باشد.

استاد غلامرضا شاه میوه


تعداد بازدید: 461