نکات تلاوت

مرحله بلوغ افراد مختلف، متفاوت است و ممکن است در برخی بیش از دو برابر دیگران به طول بی انجامد. این دوران معمولاً ۲ تا ۴ سال طول خواهد کشید.


تعداد بازدید: 438