نکات تلاوت

 

عدم توجه به قواعد تجویدی باعث ایجاد لهجه در لحن می شود.


تعداد بازدید: 476