نکته ای از کارگاه تخصصی هنر تلاوت ۱۳۹۷/۵/۵

🟩 نکته ای از کارگاه هنر تلاوت

یکی از عناصر فن تلحین، وجود عنصر مفاجئه در اجرا است. مفاجئه به معنی غیرقابل پیش بینی و غیر قابل انتظار است. مفاجئه در فن ابتهال خوانی کاربرد اساسی دارد. افراط در استفاده از این فن موجب عدم همراهی مستمعین می گردد. آن چیزی که شنونده را همراه می کند، قابل پیش بینی بودن ملودی و ساختارهای نتی نغمه است. مفاجئه در موضوعات مختلفی مورد بررسی قرار می گیرد که به چند مورد اشاره می شود:
• ساختار و شکل کلی تلاوت – مانند ساختار تلاوت های استاد حصان و بعضاً ابتهالات استاد طه الفشنی
• در اجرای ردیف های لحنی – مانند اساتید، علی محمود، عبدالفتاح شعشاعی
• در استفاده و نحوه جابجایی درجات صدا و شیوه های انتقال درجات صوتی مانند استاد عبدالفتاح شعشاعی
• در قفلات لحنی مانند استاد مصطفی اسماعیل
• در آغاز و خاتمه تلاوت مانند مصطفی اسماعیل، محمود شحات و …
• نحوه اجرای قطعات بم و اوج صدا مانند استاد محمد النقشبندی، کامل یوسف بهتیمی

📒 مطرح شده در کارگاه هنر تلاوت روط جمعه مورخ ۹۷/۵/۵
🖊 محمدکاکاوند

****

ملاحظه من ورشه فن التلاوه

أحد عناصر فن التلقین هو وجود عنصر البلاغه فی التنفیذ. Mafaja تعنی غیر متوقع وغیر متوقع. لمفتاح تطبیق أساسی فی فن التلاوه. یؤدی الاستخدام المفرط لهذه التقنیه إلى عدم مرافقه الجمهور. ما یرافق المستمع هو القدره على التنبؤ بهیاکل اللحن والنوته الخاصه بالأغنیه. تفحص المفاجه فی مواضیع مختلفه نذکرها فی عده حالات:
• البنیه العامه للتلاوه وشکلها – مثل هیکل تلاوات الأستاذ حسن وأحیاناً تلاوات الأستاذ طه الفشنی.
• فی أداء الخطوط النغمیه – مثل الأستاذین علی محمود وعبد الفتاح الشاشعی
• فی استخدام وطریقه نقل درجات الصوت وطرق نقل درجات الصوت مثل الأستاذ عبد الفتاح الشاشعی
• نغمات الأقفال مثل الأستاذ مصطفى إسماعیل
• فی بدایه ونهایه التلاوه مثل مصطفى اسماعیل ومحمود شحات و …
• کیفیه أداء أصوات الجهیر والذروه مثل السید محمد النقشبندی ، کامل یوسف بهتیمی

قدم فى ورشه التلاوه الفنیه یوم الجمعه ۵/۵/۹۷
محمدکاکاوند


تعداد بازدید: 17