نکته ای از کارگاه تخصصی هنر تلاوت ۱۳۹۹/۶/۱۲

📘 نکته ای از کارگاه هنر تلاوت

در پردازش ملودی و آهنگ سازی نغمات، سه عامل مهم باید مورد توجه قرار گیرد:
الف): قرینه سازی درجات
ب): تکرار درجات
ج): کشش و مدت دادن به درجات
با اتکاء بر سه عامل مذکور، اجرای یک ملودی توسط دو نفر مثل یکدیگر نخواهد بود زیرا به صورت خواسته یا ناخواسته از عوامل فوق الذکر در اجرا استفاده می کنند. این عوامل موجب تغییر در کلیت اجرای تم ملودی، عوض شدن حس و شنیده شدن فضاهای جدید موسیقایی می گردد.

 

🔶 مطرح شده در کارگاه هنر تلاوت روز چهارشنبه مورخ ۹۹/۶/۱۹
✏️ محمدکاکاوند


تعداد بازدید: 62