نکوص به آیه قبل و خاتمه تلاوت

در صورتی که آیه ای قرائت شده باشد و قاری به آیه قبل نکوص کند و تلاوت خود را در آیه قبلی تمام کند، چنین نکوصی صحیح نیست و عرفاً اینکار مورد پذیرش قراء نمی باشد.


تعداد بازدید: 71