پنج مرحله کیفی در آموزش نغمات موسیقایی تلاوت

محمد کاکاوند

پنج مرحله کیفی در آموزش نغمات موسیقایی تلاوت

مطرح شده در جلسه ۱۴ اسفندماه ۱۳۹۴

مجمع قاریان قرآن کریم


تعداد بازدید: 373