چند روش برای اصلاح صدای بالا افتاده در میان تلاوت

زمانی که تلاوت از نظر صوتی بالا بیافتد باید حداقل چند روش زیر را انجام داد:

الف): استفاده از روش اکتاو و انتقال به بم یا اوج صدا و اتخاذ روش متناسب بر اساس درجه ای که بر آن اسقرار یافته ایم.

ب): استفاده از درجه غماز (درجه ۵) و انتقال به مقام دیگر

ج): استفاده از روش های دیگر اوج گیری و مدولاسیون جدید صوتی با بهره گیری از نغمات

د): استفاده از ترکیبات نغمی


تعداد بازدید: 451