چند شرط در استفاده از نغمه بیات دوگاه

استفاده از نغمه بیات دوگاه در ابتدای تلاوت بستگی به مدل لحنی، زمان تلاوت و مقداری حجم آیاتی دارد که قاری قصد قرائت آن را دارد. اصولاً و عرفاً بیات دوگاه برای تلاوت های با زمان بلند و مطول و با پایین ترین درجه صوتی و توسط افرادی که دارای صدای بم قوی هستند مورد استفاده قرار می گیرد.


تعداد بازدید: 120