چند مهارت مهم در تلاوت

چند مهارت بسیار مهم در تلاوت قرآن مطرح است که هر قاری ای باید در شناخت آنها کوشا باشد:

الف): پرده شروع تلاوت                      ب): سرعت و دور تلاوت               پ): روش های مدولاسیون و اوج گیری

ت): انتخاب ردیف لحنی                      ث): استفاده از نغمات متناسب توانمندی های صوتی

ج): استفاده از قفلات متناسب توانمندی صوتی                  چ): استفاده از فرم و سرعت تحریرهای متناسب توانمندی صوتی

ح): شناخت آکسانها


تعداد بازدید: 89