چند نکته مهم جهت انتخاب تلاوت برای تقلید

برای انتخاب تلاوت جهت تقلید باید چند نکته مهم را مد نظر قرار داد:

الف): تلاوت کوتاه باشد

ب): کم تحرک باشد

ج): کامل و دارای ردیف لحنی مشخص باشد

د): از تحریرهای سخت استفاده نشده باشد.

و ….


تعداد بازدید: 785