چند ویژگی تلاوتهای شعبی

در تلاوت های شعبی، نفس های طولانی، تحریرهای زیاد، اوج خواندن و … موضوعیت دارد.


تعداد بازدید: 39