کشف صدای مطلوب یا به اصطلاح گل صدا

کشف صدای مطلوب و به اصطلاح گل صدا، نیازمند اتخاذ ردیف لحنی مناسب، هوش و ذکاوت موسیقایی می باشد. برای مثال قاریان همچون استاد شحات، استاد صدیق تائب منشاوی، محمد صدیق منشاوی و … از جمله نمونه هایی هستند که بر روی این قسمت صدای خویش کاملاً مسلط بوده و در آن قسمت تلاوت می کنند.


تعداد بازدید: 550