گونه سازی یا نوع سازی

یکی از اندیشه های فنی تلاوت، گونه سازی یا نوع سازی بر اساس خط ملودی است که تحت عنوان واریاسیون شناخته می شود. واریاسیون در قالب تکرار نت، تکرار تحریر، تکرار فن و … اجرا می شود.


تعداد بازدید: 154