یکی از اهداف مهم تقلید

یکی دیگر از اهداف تقلید فراگرفتن مدل قرائت و روش اجرای ردیف لحنی بر اساس زمان می باشد. یعنی قاری بتواند یک ردیف ۳۰ دقیقه یا بیشتر و یا کمتر را اجرا نماید.

 


تعداد بازدید: 558