یکی از راه های افزایش تفصیل نغمی

برای افزایش قدرت تفصیل نغمی، قاری باید علاوه بر تسلط بر ردیف لحنی خویش، از قطعات لحنی سایر قراء نیز استفاده نماید و سعی نماید تا قطعاتی را که علاقمند به اجرای آنها است را اجرا نماید. این مسئله با تمرین و تکرار حاصل خواهد شد.


تعداد بازدید: 550