یکی از فنون ادایی

رنگ صدا در ادای حروف مدی باید یکدست و زیبا باشد. کیفیت باز و بسته کردن دهان نیز در رنگ دهی به صدا بسیار مؤثر است.


تعداد بازدید: 191