یکی از مؤلفات قرائت های شعبی

معمولا تنغیماتی که مورد پسند مردم قرار می گیرد و احساسات ایشان را تحریک می کند در قالب تلاوتهای شعبی بروز پیدا می کند.


تعداد بازدید: 62