یکی از موارد تحرک در تلاوت

یکی از موارد تحرک در تلاوت، استفاده از ترکیبات و اتصال اجناس موسیقایی با یکدیگر می باشد. اینکار باعث ایجاد تحویل نغمی در تلاوت شده و جذابیت و تنوع سمعی برای مستمع ایجاد می کند.


تعداد بازدید: 403