یک تمرین برای مدیریت مقدار هوا در ادای حروف

برای مدیریت مقدار هوای خارج شده از شش ها، مناسب است در فاصله استاندارد با دهان یک عدد کیسه فریزر قرار داده و سپس تلاوت کرد. مقدار هوای خارج شده از دهان و بینی، کیسه را تکان داده و ما متوجه مقدار هوای خارج شده می شویم. این تمرین به ما کمک خواهد نمود که کیفیت قرائت حروف را اصلاح کرده و هوای وارد شده به محل تلفظ حرف را کنترل نماییم.


تعداد بازدید: 415