یک راه برای بین بردن استرس قبل از قرائت

برای از بین بردن نسبی استرس بهتر است قبل از خواندن چند نفس عمیق به آرامی بکشیم و به آرامی خارج کنیم. این کار باعث از بین رفتن تپش قلب می شود.


تعداد بازدید: 775