یک راه غلبه بر استرس

برای غلبه بر ترس و استرس ناشی از تلاوت در مقابل دیگران، معلم و استاد باید به توانمندی های نوآموز تأکید کند تا وی از انگیزه مناسب برخوردار گردد. در خلال کار، تذکرات لازم نیز داده می شود.


تعداد بازدید: 478