یک راه مهم برای افزایش قدرت تنغیم

برای افزایش قدرت تنغیم در تلاوت باید آیات کوتاه را با طبقات مختلف صوتی و با ملودی های مختلف اجرا کرد. هر چقدر نیز کلمات از نظر تنغیمی بسته تر باشند قدرت تنظیم ملودی نیز کاهش می یابد که قاری باید بر روی این مسئله تمرین نماید و قدرت تنظیم خود را افزایش دهد.

 


تعداد بازدید: 472