یک فایده تبعیت از ردیف لحنی

داشتن ردیف لحنی ثابت باعث شکوفا شدن توانایی های صوتی و لحنی می شود.


تعداد بازدید: 451