یک نکته در مورد تکرار جملات و آیات در تلاوت

تکرار جمله و کلمه در تلاوت باید متناسب جایگاه مفهومی آن باشد. گاه ممکن است تکیه بر یک مفهوم خاص خلاف خواسته خداوند باشد و تکرار بی مورد، آن را از بلاغت دو خواهد کرد.


تعداد بازدید: 535