یک نکته مهم در دوره تقلید

عادت به عدم تنفس در میان اجرای جملات لحنی باید از دوره تقلید مورد گوشزد قرار گیرد تا مقلد به آن حساس شود. تقلید، دوره آموزش و آشنایی با مهارت های تلاوت است.


تعداد بازدید: 448