انگیزه، برنامه و هدف ابزارهای توفیق در تلاوت

 

برای توفیق در هنر تلاوت باید انگیزه، برنامه و هدف داشت. بسیاری از افراد هستند که برای شروع کار انگیزه ی زیادی دارند ولی به علت عدم داشتن برنامه مدون و منظم و هدف مطلوب در هنر تلاوت به توفیقات دست پیدا نمی کنند.


تعداد بازدید: 576